Công cụ:
Bút vẽ:
Khung:
  • Nguồn nguyên liệu Doremon và Doremon màu từ "Hội chế tạo nguyên liệu Đôrêmon"
  • Hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Firefox