7 Viên Ngọc Rồng [Bản đẹp] - Tập 17 - Chap 251 - Phi Thuyền của Goku