Noblesse

 • 31-03-2018
 • 527k lượt xem
 • 1 bình luận
 • Trạng thái:Chưa xong
 • Nguồn/Nhóm dịch: Red Sky Group, [S.We] Group
Noblesse
gtg xếp hạng: 4.4/5 - 20 lượt đánh giá
 • Tác giả: Son Je-Ho, Lee Gwang Su
 • Thể loại:
  • Siêu nhiên
  • Con trai
  • Viễn tưởng
  • Trường học
  • Mystery
  • Drama
  • Hài hước
  • Hành động
Sơ lược

Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Noblesse là pj Manhwa => Đọc từ trái qua phải.

Từ Chapter 11 do [S.We] Group dịch.

Từ Chapter 01 do Red Sky Group dịch.

 

Danh sách Chap Đăng lúc
Chap 48810/01/2018
Chap 27927/07/2013
Chap 24407/06/2013
Chap 24307/06/2013
Chap 23907/06/2013
Chap 23807/06/2013
Chap 23707/06/2013
Chap 23607/06/2013
Chap 23507/06/2013
Chap 23407/06/2013
Chap 23307/06/2013
Chap 23207/06/2013
Chap 23107/06/2013
Chap 23007/06/2013
Chap 22907/06/2013
Chap 22807/06/2013
Chap 22707/06/2013
Chap 22507/06/2013
Chap 22407/06/2013
Chap 22307/06/2013
Chap 22207/06/2013
Chap 22107/06/2013
Chap 22007/06/2013
Chap 21907/06/2013
Chap 21807/06/2013
Chap 21707/06/2013
Chap 21607/06/2013
Chap 21507/06/2013
Chap 21407/06/2013
Chap 21307/06/2013
Chap 21207/06/2013
Chap 21107/06/2013
Chap 21007/06/2013
Chap 20907/06/2013
Chap 20807/06/2013
Chap 20707/06/2013
Chap 20607/06/2013
Chap 20507/06/2013
Chap 20407/06/2013
Chap 20307/06/2013
Chap 20207/06/2013
Chap 20107/06/2013
Chap 20007/06/2013
Chap 19907/06/2013
Chap 19807/06/2013
Chap 19707/06/2013
Chap 19607/06/2013
Chap 19507/06/2013
Chap 19407/06/2013
Chap 19307/06/2013
Chap 19207/06/2013
Chap 19107/06/2013
Chap 19007/06/2013
Chap 18907/06/2013
Chap 18807/06/2013
Chap 18707/06/2013
Chap 18507/06/2013
Chap 18407/06/2013
Chap 18307/06/2013
Chap 18207/06/2013
Chap 18107/06/2013
Chap 18007/06/2013
Chap 17907/06/2013
Chap 17807/06/2013
Chap 17707/06/2013
Chap 17607/06/2013
Chap 16007/06/2013
Chap 15907/06/2013
Chap 15807/06/2013
Chap 15707/06/2013
Chap 15507/06/2013
Chap 14007/06/2013
Chap 13907/06/2013
Chap 13807/06/2013
Chap 13707/06/2013
Chap 13607/06/2013
Chap 13407/06/2013
Chap 13307/06/2013
Chap 12207/06/2013
Chap 11807/06/2013
Chap 11707/06/2013
Chap 11507/06/2013
Chap 11407/06/2013
Chap 11307/06/2013
Chap 11207/06/2013
Chap 11107/06/2013
Chap 11007/06/2013
Chap 10907/06/2013
Chap 10807/06/2013
Chap 10707/06/2013
Chap 10607/06/2013
Chap 10507/06/2013
Chap 10407/06/2013
Chap 10307/06/2013
Chap 10207/06/2013
Chap 10107/06/2013
Chap 10007/06/2013
Chap 9907/06/2013
Chap 9807/06/2013
Chap 9707/06/2013
Chap 9607/06/2013
Chap 9507/06/2013
Chap 9407/06/2013
Chap 9307/06/2013
Chap 9207/06/2013
Chap 9107/06/2013
Chap 9007/06/2013
Chap 8907/06/2013
Chap 8807/06/2013
Chap 8707/06/2013
Chap 8607/06/2013
Chap 8507/06/2013
Chap 8307/06/2013
Chap 8207/06/2013
Chap 8107/06/2013
Chap 8007/06/2013
Chap 7907/06/2013
Chap 7807/06/2013
Chap 7707/06/2013
Chap 7607/06/2013
Chap 7307/06/2013
Chap 6107/06/2013
Chap 6007/06/2013
Chap 5907/06/2013
Chap 5807/06/2013
Chap 5707/06/2013
Chap 5607/06/2013
Chap 5507/06/2013
Chap 5307/06/2013
Chap 5207/06/2013
Chap 5107/06/2013
Chap 5007/06/2013
Chap 4907/06/2013
Chap 4807/06/2013
Chap 4707/06/2013
Chap 4607/06/2013
Chap 4507/06/2013
Chap 4407/06/2013
Chap 4307/06/2013
Chap 4207/06/2013
Chap 4107/06/2013
Chap 4007/06/2013
Chap 3907/06/2013
Chap 3807/06/2013
Chap 3707/06/2013
Chap 3607/06/2013
Chap 3507/06/2013
Chap 3407/06/2013
Chap 3307/06/2013
Chap 3207/06/2013
Chap 3107/06/2013
Chap 3007/06/2013
Chap 2907/06/2013
Chap 2807/06/2013
Chap 2707/06/2013
Chap 2607/06/2013
Chap 2507/06/2013
Chap 2407/06/2013
Chap 2307/06/2013
Chap 2207/06/2013
Chap 2107/06/2013
Chap 2007/06/2013
Chap 1907/06/2013
Chap 1807/06/2013
Chap 1707/06/2013
Chap 1607/06/2013
Chap 1507/06/2013
Chap 1407/06/2013
Chap 1307/06/2013
Chap 1207/06/2013
Chap 1107/06/2013
Chap 1007/06/2013
Chap 907/06/2013
Chap 807/06/2013
Chap 707/06/2013
Chap 607/06/2013
Chap 507/06/2013
Chap 407/06/2013
Chap 307/06/2013
Chap 207/06/2013
Chap 107/06/2013
Truyện được đề cử
Bình luận