Karate Shoukoushi Kohinata Minoru

 • 24-09-2017
 • 437k8 lượt xem
 • 1 bình luận
 • Trạng thái:Chưa xong
 • Nguồn/Nhóm dịch: truyenhay24h
Karate Shoukoushi Kohinata Minoru
gtg xếp hạng: 3.7/5 - 6 lượt đánh giá
 • Tác giả: Baba Yasushi
 • Thể loại:
  • Thể thao
  • Seinen
  • Võ thuật
  • Hài hước
  • Hành động
Sơ lược

Kohinata Minoru - 18 tuổi là thành viên của CLB thể dục thể thao nhưng do không có tài năng và bị các đàn anh ghen ghét nên bị đuổi khỏi CLB và còn bị họ đánh. Và khi đó sinh viên Karate của CLB Karate 2, Mutou Ryuuji thấy Minoru bị đánh ở trong phòng thể dục, chẳng những ko bảo vệ cậu ấy lại còn đánh ngất cậu... còn lôi kéo cậu ấy vào thế giới Karate. Minoru kết bạn mới và phát hiện phần đen tối trong mình.

Danh sách Chap Đăng lúc
Chap 30023/03/2017
Chap 29417/02/2017
Chap 28330/11/2016
Chap 28223/11/2016
Chap 27808/11/2016
Chap 27730/10/2016
Chap 27528/10/2016
Chap 27420/10/2016
Chap 27318/10/2016
Chap 27218/10/2016
Chap 27113/10/2016
Chap 27005/10/2016
Chap 26903/10/2016
Chap 26830/09/2016
Chap 26728/09/2016
Chap 26624/09/2016
Chap 26521/09/2016
Chap 26419/09/2016
Chap 26312/09/2016
Chap 26211/09/2016
Chap 26103/09/2016
Chap 26031/08/2016
Chap 25931/08/2016
Chap 25827/08/2016
Chap 25725/08/2016
Chap 25614/05/2016
Chap 25514/05/2016
Chap 25414/05/2016
Chap 25314/05/2016
Chap 25214/05/2016
Chap 25114/05/2016
Chap 25014/05/2016
Chap 24914/05/2016
Chap 24814/05/2016
Chap 24714/05/2016
Chap 24614/05/2016
Chap 24514/05/2016
Chap 24414/05/2016
Chap 24314/05/2016
Chap 24214/05/2016
Chap 24114/05/2016
Chap 24014/05/2016
Chap 23914/05/2016
Chap 23814/05/2016
Chap 23714/05/2016
Chap 23614/05/2016
Chap 23414/05/2016
Chap 23314/05/2016
Chap 23214/05/2016
Chap 23114/05/2016
Chap 23014/05/2016
Chap 22914/05/2016
Chap 22814/05/2016
Chap 22714/05/2016
Chap 22614/05/2016
Chap 22514/05/2016
Chap 22414/05/2016
Chap 22314/05/2016
Chap 22214/05/2016
Chap 22114/05/2016
Chap 22014/05/2016
Chap 21914/05/2016
Chap 21814/05/2016
Chap 21714/05/2016
Chap 21614/05/2016
Chap 21514/05/2016
Chap 21414/05/2016
Chap 21314/05/2016
Chap 21214/05/2016
Chap 21114/05/2016
Chap 21014/05/2016
Chap 20914/05/2016
Chap 20814/05/2016
Chap 20714/05/2016
Chap 20614/05/2016
Chap 20514/05/2016
Chap 20414/05/2016
Chap 20314/05/2016
Chap 20214/05/2016
Chap 20114/05/2016
Chap 20014/05/2016
Chap 19914/05/2016
Chap 19814/05/2016
Chap 19714/05/2016
Chap 19614/05/2016
Chap 19514/05/2016
Chap 19414/05/2016
Chap 19314/05/2016
Chap 19214/05/2016
Chap 19114/05/2016
Chap 19014/05/2016
Chap 18914/05/2016
Chap 18814/05/2016
Chap 18714/05/2016
Chap 18614/05/2016
Chap 18514/05/2016
Chap 18414/05/2016
Chap 18314/05/2016
Chap 18214/05/2016
Chap 18114/05/2016
Chap 18014/05/2016
Chap 17914/05/2016
Chap 17814/05/2016
Chap 17714/05/2016
Chap 17614/05/2016
Chap 17514/05/2016
Chap 17414/05/2016
Chap 17314/05/2016
Chap 17214/05/2016
Chap 17114/05/2016
Chap 17014/05/2016
Chap 16914/05/2016
Chap 16814/05/2016
Chap 16714/05/2016
Chap 16614/05/2016
Chap 16514/05/2016
Chap 16427/07/2013
Chap 16327/07/2013
Chap 16227/07/2013
Chap 16127/07/2013
Chap 16027/07/2013
Chap 15927/07/2013
Chap 15827/07/2013
Chap 15727/07/2013
Chap 15627/07/2013
Chap 15527/07/2013
Chap 15427/07/2013
Chap 15327/07/2013
Chap 15227/07/2013
Chap 15127/07/2013
Chap 15027/07/2013
Chap 14927/07/2013
Chap 14827/07/2013
Chap 14727/07/2013
Chap 14627/07/2013
Chap 14527/07/2013
Chap 14427/07/2013
Chap 14327/07/2013
Chap 14227/07/2013
Chap 14127/07/2013
Chap 14027/07/2013
Chap 13927/07/2013
Chap 13827/07/2013
Chap 13727/07/2013
Chap 13627/07/2013
Chap 13527/07/2013
Chap 13427/07/2013
Chap 13327/07/2013
Chap 13227/07/2013
Chap 13127/07/2013
Chap 13027/07/2013
Chap 12927/07/2013
Chap 12827/07/2013
Chap 12727/07/2013
Chap 12627/07/2013
Chap 12527/07/2013
Chap 12427/07/2013
Chap 12327/07/2013
Chap 12227/07/2013
Chap 12127/07/2013
Chap 12027/07/2013
Chap 11927/07/2013
Chap 11827/07/2013
Chap 11727/07/2013
Chap 11627/07/2013
Chap 11527/07/2013
Chap 11427/07/2013
Chap 11327/07/2013
Chap 11227/07/2013
Chap 11127/07/2013
Chap 11027/07/2013
Chap 10927/07/2013
Chap 10827/07/2013
Chap 10727/07/2013
Chap 10627/07/2013
Chap 10527/07/2013
Chap 10427/07/2013
Chap 10327/07/2013
Chap 10227/07/2013
Chap 10127/07/2013
Chap 10027/07/2013
Chap 9927/07/2013
Chap 9827/07/2013
Chap 9727/07/2013
Chap 9627/07/2013
Chap 9527/07/2013
Chap 9427/07/2013
Chap 9327/07/2013
Chap 9227/07/2013
Chap 9127/07/2013
Chap 9027/07/2013
Chap 8927/07/2013
Chap 8827/07/2013
Chap 8727/07/2013
Chap 8627/07/2013
Chap 8527/07/2013
Chap 8427/07/2013
Chap 8327/07/2013
Chap 8227/07/2013
Chap 8127/07/2013
Chap 8027/07/2013
Chap 7927/07/2013
Chap 7827/07/2013
Chap 7727/07/2013
Chap 7627/07/2013
Chap 7527/07/2013
Chap 7427/07/2013
Chap 7327/07/2013
Chap 7227/07/2013
Chap 7127/07/2013
Chap 7027/07/2013
Chap 6927/07/2013
Chap 6827/07/2013
Chap 6727/07/2013
Chap 6627/07/2013
Chap 6527/07/2013
Chap 6427/07/2013
Chap 6327/07/2013
Chap 6227/07/2013
Chap 6127/07/2013
Chap 6027/07/2013
Chap 5927/07/2013
Chap 5827/07/2013
Chap 5727/07/2013
Chap 5627/07/2013
Chap 5527/07/2013
Chap 5427/07/2013
Chap 5327/07/2013
Chap 5227/07/2013
Chap 5127/07/2013
Chap 5027/07/2013
Chap 4927/07/2013
Chap 4827/07/2013
Chap 4727/07/2013
Chap 4627/07/2013
Chap 4527/07/2013
Chap 4427/07/2013
Chap 4327/07/2013
Chap 4227/07/2013
Chap 4127/07/2013
Chap 4027/07/2013
Chap 3927/07/2013
Chap 3827/07/2013
Chap 3727/07/2013
Chap 3627/07/2013
Chap 3527/07/2013
Chap 3427/07/2013
Chap 3327/07/2013
Chap 3227/07/2013
Chap 3127/07/2013
Chap 3027/07/2013
Chap 2927/07/2013
Chap 2827/07/2013
Chap 2727/07/2013
Chap 2627/07/2013
Chap 2527/07/2013
Chap 2427/07/2013
Chap 2327/07/2013
Chap 2227/07/2013
Chap 2127/07/2013
Chap 2027/07/2013
Chap 1927/07/2013
Chap 1827/07/2013
Chap 1727/07/2013
Chap 1627/07/2013
Chap 1527/07/2013
Chap 1427/07/2013
Chap 1327/07/2013
Chap 1227/07/2013
Chap 1127/07/2013
Chap 1027/07/2013
Chap 927/07/2013
Chap 827/07/2013
Chap 727/07/2013
Chap 627/07/2013
Chap 527/07/2013
Chap 427/07/2013
Chap 327/07/2013
Chap 227/07/2013
Chap 127/07/2013
Truyện được đề cử
Bình luận
Truyện mới cập nhật

Black Clover

23 ngày trước

Kengan Ashua

23 ngày trước

Tây Du

23 ngày trước

Higanjima

23 ngày trước

Prison School

23 ngày trước

Fuuka

23 ngày trước

Nanatsu no Taizai

23 ngày trước

The Gamer

23 ngày trước

Hôn Trộm 55 Lần

23 ngày trước

Yêu Thần Ký

23 ngày trước

Domestic na Kanojo

23 ngày trước

Conan

14/02/2018