Đấu Phá Thương Khung

  • 31-03-2018
  • 1m1 lượt xem
  • 1 bình luận
  • Trạng thái:Chưa xong
  • Nguồn/Nhóm dịch: truyenhay24h
Đấu Phá Thương Khung
gtg xếp hạng: 4.4/5 - 78 lượt đánh giá
  • Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
  • Thể loại:
    • Manhua
Sơ lược

Đấu Phá Thương Khung là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung!

Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung.

Danh sách Chap Đăng lúc
Chap 22531/03/2018
Chap 22322/02/2018
Chap 22210/02/2018
Chap 22110/02/2018
Chap 22010/01/2018
Chap 21910/01/2018
Chap 21826/12/2017
Chap 21726/12/2017
Chap 21609/12/2017
Chap 21522/11/2017
Chap 21418/11/2017
Chap 21318/11/2017
Chap 21227/10/2017
Chap 21122/10/2017
Chap 21007/10/2017
Chap 20928/09/2017
Chap 20819/09/2017
Chap 20709/09/2017
Chap 20626/08/2017
Chap 20518/08/2017
Chap 20405/08/2017
Chap 203.528/07/2017
Chap 20323/07/2017
Chap 20212/07/2017
Chap 20107/07/2017
Chap 20024/06/2017
Chap 19915/06/2017
Chap 19808/06/2017
Chap 19719/05/2017
Chap 19612/05/2017
Chap 19527/04/2017
Chap 19424/04/2017
Chap 19317/04/2017
Chap 19230/03/2017
Chap 19123/03/2017
Chap 19018/03/2017
Chap 18905/03/2017
Chap 18805/03/2017
Chap 18717/02/2017
Chap 18619/01/2017
Chap 18513/01/2017
Chap 18409/01/2017
Chap 18322/12/2016
Chap 18215/12/2016
Chap 18109/12/2016
Chap 18025/11/2016
Chap 17918/11/2016
Chap 17818/11/2016
Chap 17728/10/2016
Chap 17620/10/2016
Chap 17515/10/2016
Chap 17423/09/2016
Chap 17316/09/2016
Chap 17210/09/2016
Chap 17125/08/2016
Chap 17021/08/2016
Chap 16911/08/2016
Chap 16811/08/2016
Chap 16711/08/2016
Chap 16614/07/2016
Chap 16530/06/2016
Chap 16423/06/2016
Chap 16316/06/2016
Chap 16202/06/2016
Chap 16126/05/2016
Chap 16019/05/2016
Chap 15914/05/2016
Chap 15814/05/2016
Chap 15714/05/2016
Chap 15614/05/2016
Chap 15514/05/2016
Chap 15414/05/2016
Chap 15314/05/2016
Chap 15214/05/2016
Chap 15114/05/2016
Chap 15014/05/2016
Chap 14914/05/2016
Chap 14814/05/2016
Chap 14714/05/2016
Chap 14614/05/2016
Chap 14514/05/2016
Chap 14414/05/2016
Chap 14314/05/2016
Chap 14214/05/2016
Chap 14114/05/2016
Chap 14014/05/2016
Chap 13914/05/2016
Chap 13814/05/2016
Chap 13714/05/2016
Chap 13614/05/2016
Chap 13514/05/2016
Chap 13414/05/2016
Chap 13314/05/2016
Chap 13214/05/2016
Chap 13114/05/2016
Chap 13014/05/2016
Chap 12914/05/2016
Chap 12814/05/2016
Chap 12714/05/2016
Chap 12614/05/2016
Chap 12514/05/2016
Chap 12414/05/2016
Chap 12314/05/2016
Chap 12214/05/2016
Chap 12114/05/2016
Chap 12014/05/2016
Chap 11914/05/2016
Chap 11814/05/2016
Chap 11714/05/2016
Chap 11614/05/2016
Chap 11514/05/2016
Chap 11414/05/2016
Chap 11314/05/2016
Chap 11214/05/2016
Chap 11114/05/2016
Chap 11014/05/2016
Chap 10914/05/2016
Chap 10814/05/2016
Chap 10714/05/2016
Chap 10614/05/2016
Chap 10514/05/2016
Chap 10414/05/2016
Chap 10314/05/2016
Chap 10214/05/2016
Chap 10114/05/2016
Chap 10014/05/2016
Chap 9914/05/2016
Chap 9814/05/2016
Chap 9714/05/2016
Chap 9614/05/2016
Chap 9514/05/2016
Chap 9414/05/2016
Chap 9314/05/2016
Chap 9214/05/2016
Chap 9114/05/2016
Chap 9014/05/2016
Chap 8914/05/2016
Chap 8814/05/2016
Chap 8714/05/2016
Chap 8614/05/2016
Chap 8514/05/2016
Chap 8414/05/2016
Chap 8314/05/2016
Chap 8214/05/2016
Chap 8114/05/2016
Chap 8014/05/2016
Chap 7914/05/2016
Chap 7814/05/2016
Chap 7714/05/2016
Chap 7614/05/2016
Chap 7514/05/2016
Chap 7414/05/2016
Chap 7314/05/2016
Chap 7214/05/2016
Chap 71.extra14/05/2016
Chap 7114/05/2016
Chap 7014/05/2016
Chap 6914/05/2016
Chap 6814/05/2016
Chap 6714/05/2016
Chap 6614/05/2016
Chap 6514/05/2016
Chap 6414/05/2016
Chap 6314/05/2016
Chap 6214/05/2016
Chap 6114/05/2016
Chap 6014/05/2016
Chap 5914/05/2016
Chap 5814/05/2016
Chap 5714/05/2016
Chap 5606/08/2013
Chap 5506/08/2013
Chap 5406/08/2013
Chap 5306/08/2013
Chap 5206/08/2013
Chap 5106/08/2013
Chap 5006/08/2013
Chap 4906/08/2013
Chap 4806/08/2013
Chap 4706/08/2013
Chap 4606/08/2013
Chap 4506/08/2013
Chap 4406/08/2013
Chap 4306/08/2013
Chap 4206/08/2013
Chap 4106/08/2013
Chap 4006/08/2013
Chap 3906/08/2013
Chap 3806/08/2013
Chap 3706/08/2013
Chap 3606/08/2013
Chap 3506/08/2013
Chap 3406/08/2013
Chap 3306/08/2013
Chap 3206/08/2013
Chap 3106/08/2013
Chap 3006/08/2013
Chap 2906/08/2013
Chap 2806/08/2013
Chap 2706/08/2013
Chap 2606/08/2013
Chap 2506/08/2013
Chap 2406/08/2013
Chap 2306/08/2013
Chap 2206/08/2013
Chap 2106/08/2013
Chap 2006/08/2013
Chap 1906/08/2013
Chap 1806/08/2013
Chap 1706/08/2013
Chap 1606/08/2013
Chap 1506/08/2013
Chap 1406/08/2013
Chap 1306/08/2013
Chap 1206/08/2013
Chap 1106/08/2013
Chap 1006/08/2013
Chap 906/08/2013
Chap 806/08/2013
Chap 706/08/2013
Chap 606/08/2013
Chap 506/08/2013
Chap 406/08/2013
Chap 306/08/2013
Chap 206/08/2013
Chap 106/08/2013
Truyện được đề cử
Bình luận