Monday, 26 Oct 2020

35 Comments

  1. Cô ơi cô có thể bỏ cái bảng huân trần lê tiến đc ko cô mà cô chưa dạy phần hai nguyên tử khối kìa cô

    Reply
  2. Các bạn qua kênh của thầy Quang tham khảo đi…thầy dạy bao hiểu luôn :3….thầy bảo đảm khi theo dõi thầy thì hoá sẽ được điểm khá trở lên… 😊

    Reply

Post Comment