Saturday, 19 Sep 2020

14 Comments

  1. Coi bài giảng thầy từ lớp 11 đến giờ, ở lớp có vài bài cô giảng không hiểu lắm, về coi lại của thầy cảm thấy thầy dạy thật sự dễ hiểu.

    Reply
  2. em xem bài giảng của thầy từ năm lớp 11 mà h em lớp 12 rồi . nhiều bài trong giải k hiểu nên em vào xem của thầy rất dễ hiểu ạ . cảm ơn ạ .

    Reply

Post Comment