Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 5 – part 5

10
40Bài tập Tiếng Anh 8 – Mai Lan Hương – Unit 5 – part 5

giải bài tập mai lan hương lớp 8 unit 5, English 8, STUDY HABITS, Unit 5, THÓI QUEN HỌC TẬP, Ms Tho, Bài tập Tiếng Anh 8, Mai Lan Hương, Sách Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 8, có đáp án, Câu tường thuật, Trạng từ chỉ thể cách, GRAMMAR, EXERCISE, reported speech, adverbs of manner, commands, requests and advice in reported speech, part 5

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

10 COMMENTS

  1. Cô ơi cô có thể cho em bik phần mà sau từ nào thì là to-V còn sau từ nào là V-ing…được không cô?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here