Saturday, 19 Sep 2020

48 Comments

  1. Chỉ e giải bài này với : Đốt cháy hết 9,18g hai đồng đẳng kế tiếp nhau của benzen thu được 30,36g CO2. Công thức của hai đồng đẳng benzen là?

    Reply
  2. Có 1 sự thật khá khó hiểu rằng là bài dạy chính của thầy cô trên lớp hơn 3 tiết mình vẫn k thể hiểu bài . Nhưng học trên tuyển sinh 247 thì chỉ cần xem qua 1 lần là hiểu :))) chịu thật rồi :v

    Reply
  3. Thầy ơi nhóm thế loại 2 là thế vào vị trí m (meta) chứ không phải p,ngay phương trình trên thầy ns thế vào vị trí m mà kết luận lại thế vào p

    Reply

Post Comment