Cách làm 3 trò troll trên máy tính Casio FX-570VN PLUS và máy FX-570ES PLUS – NMQ Official.

45
6Cách làm 3 trò troll trên máy tính Casio FX-570VN PLUS và máy FX-570ES PLUS – NMQ Official.

giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus, [vid_tags]

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

45 COMMENTS

  1. Troll cái này thì chắc chả ai bít:
    Bít làm hình nổ hoặc giả vỡ màn hình máy tính casio FX570 ko bạn😀😀😀😀😀😀😀😀??????????¿¿¿?

  2. ────────▄──────────────▄──── ────────▌▒█───────────▄▀▒▌─── ────────▌▒▒▀▄───────▄▀▒▒▒▐─── ───────▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐─── ─────▄▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐─── ───▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▀▒▌─── ──▐▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌── ──▌▒▒▐▄█▀▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐── ─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▌─ ─▌▒▀▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─ ─▌▀▐▄█▄█▌▄▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐─ ▐▒▀▐▀▐▀▒▒▄▄▒▄▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐─ ─▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─ ─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐── ──▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▌── ────▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀─── ───▐▀▒▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄▀───── ──▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀────────

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here