Monday, 21 Sep 2020

45 Comments

  1. Troll cái này thì chắc chả ai bít:
    Bít làm hình nổ hoặc giả vỡ màn hình máy tính casio FX570 ko bạn😀😀😀😀😀😀😀😀??????????¿¿¿?

    Reply
  2. ────────▄──────────────▄──── ────────▌▒█───────────▄▀▒▌─── ────────▌▒▒▀▄───────▄▀▒▒▒▐─── ───────▐▄▀▒▒▀▀▀▀▄▄▄▀▒▒▒▒▒▐─── ─────▄▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▄█▒▐─── ───▄▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀██▀▒▌─── ──▐▒▒▒▄▄▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▒▒▌── ──▌▒▒▐▄█▀▒▒▒▒▄▀█▄▒▒▒▒▒▒▒█▒▐── ─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌██▀▒▒▒▒▒▒▒▒▀▄▌─ ─▌▒▀▄██▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─ ─▌▀▐▄█▄█▌▄▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐─ ▐▒▀▐▀▐▀▒▒▄▄▒▄▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▀▀▄▄▒▒▒▄▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▐─ ─▌▒▒▒▒▒▒▀▀▀▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▌─ ─▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐── ──▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▒▒▒▒▌── ────▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▀▒▒▒▒▄▀─── ───▐▀▒▀▄▄▄▄▄▄▀▀▀▒▒▒▒▒▄▄▀───── ──▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀────────

    Reply

Post Comment