Saturday, 26 Sep 2020

20 Comments

  1. Co giang hay qua..! chi tiet de hieu ….Co oi ! Con muon hoc duoc mon hoa hoc , bang cach nao ? bai tho hay cau ve de con nho thuoc ngay (hoa tri ) cua cac nguyen to hoa hoc ..Co giup con CAM ON CO !

    Reply
  2. Dễ hiểu quá,cô còn dạy hay hơn cô trên lớp của connnnn :3🙆‍♀️🙆‍♀️❤️cô hãy ra nhiều video giảng nữa nha cô.Yêu cô😘

    Reply

Post Comment