Friday, 23 Oct 2020

10 Comments

  1. thầy ơi cho e hỏi ,tại sao chỗ 18:20 lại tính công(A) bằng cách lấy 10000 nhân với 60 vậy ạ .Mà theo công thức thì là A=F.S chứ ạ ?.
    MONG THẦY GIẢI THÍCH HỘ E VỚI ,E CẢM ƠN Ạ

    Reply
  2. Mình xin nói thật là ngày mai mình có bài ktr mà thầy mình dạy dốt nên mình không hiểu may mà bây giờ có thầy nên em rất dễ hiểu

    Reply

Post Comment