Friday, 18 Sep 2020

41 Comments

  1. Cô ơi giả bài toán, văn, anh của tỉnh Sóc Trăng đi cô. Vài ngày nữa em thi mà em vẫn chưa thấm mấy bài ôn của thầy cô trên trường. Em thích cô giải hơn ạ ! Cô giải dễ hiểu lắm luôn

    Reply

Post Comment