Thursday, 24 Sep 2020

One Comment

  1. E ko hiểu cái chỗ 4x – 15x – 55/2 = 3
    Sao lại suy ra đc 8x – 15x + 55/2 = 3
    15x – 55 sao lại thành 15x + 55
    Xin cô giải thích hộ ạ

    Reply

Post Comment