Tuesday, 22 Sep 2020

4 Comments

  1. thầy ơi câu 2 a) chỗ dd2 là p lớn hơn > 0 thì nữa mặt phẳng ko chứa điểm M là nghiệm chứ là mình phải gạch bên chứa điểm M mới đúng chứ thầy

    Reply

Post Comment