Tuesday, 22 Sep 2020

One Comment

  1. Cho ∆ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH. a) Chứng minh ∆BHA ~ ∆BAC và viết tỷ số đồng dạng. b) Trên đoạn AH lấy điểm E. Gọi D là hình chiếu của C trên BE. Chứng minh BH . BC = BE . BD c) Trên đoạn CE lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh:góc BFE = góc BDF . cô giúp em bài này với ạ :(((

    Reply

Post Comment