Thursday, 29 Oct 2020

3 Comments

  1. Cô ơi cho em hỏi AB' vẽ từ điểm A đi lên (A nằm giữa B' và C) hay hình cô vẽ ạ? Em thử vẽ 2 hình này và giải bài theo từng hình, em thấy hình của cô giải dễ hơn hình kia

    Reply

Post Comment