Tuesday, 27 Oct 2020

11 Comments

  1. Chính sách tiền tệ dưới chế độ tỷ giá hối đoái cố định tỏ ra có hiệu lực tốt hơn chính sách
    tiền tệ dưới chế độ tỷ giá thả nổi (dòng vốn quốc tế lưu chuyển hoàn hảo).
    là đúng hay sai và vì sao ạ

    Reply
  2. Nói thẳng ra là không hiểu cái qq gì hết,cả đứa chữa bài cũng chưa chắc hiểu. Học bằng cong thức thế này thì chỉ để đối phó thoi.

    Reply

Post Comment