Tuesday, 22 Sep 2020
Tài Liệu

Giải BT Bài 32 trang 138 SGK Hóa học 10: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit| HỌC247Giải BT Bài 32 trang 138 SGK Hóa học 10: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit| HỌC247

giải bài tập hóa học 10, Hidro sunfua, lưu huỳnh đioxit, Lưu huỳnh trioxit, Bài tập 1 SGK Trang 138 Hóa học 10, Bài tập 2 SGK Trang 138 Hóa học 10, Bài tập 3 SGK Trang 138 Hóa học 10, Bài tập 4 SGK Trang 138 Hóa học 10, Bài tập 5 SGK Trang 139 Hóa học 10, Bài tập 6 SGK Trang 139 Hóa học 10, Bài tập 7 SGK Trang 139 Hóa học 10, Bài tập 8 SGK Trang 139 Hóa học 10, Bài tập 9 SGK Trang 139 Hóa học 10, Bài tập 10 SGK Trang 139 Hóa học 10, Nhóm Halogen, Hóa học 10, Chương 5

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

10 Comments

  1. Cô ơi tại Sao phương trình tạo ra 2 khí hidro và hidrosunfua mà Chỉ có hidrosunfua tác dụng với pb(No3)2.mong cô trả lời(bài 8 )

    Reply

Post Comment