Google Translate API v2 trong Phần mềm Hỗ trợ Dịch thuật SDL Trados Studio 2011 sp2

0
230
Rate this postGoogle Translate API v2 trong Phần mềm Hỗ trợ Dịch thuật SDL Trados Studio 2011 sp2

phần mềm translate, Google Translate API v2, SDL Trados Studio 2011 sp2

Xem thêm các hướng dẫn phầm mềm khác: https://gocthugian.com.vn/category/pham-mem