Tuesday, 20 Oct 2020

4 Comments

  1. Anh cho em hỏi cài xong rồi nhưng sao khi mở file word để in nó cứ hiện đang in (pringting) mà chẳng thấy in ra. Trên màn hình thì thấy phàn trang in (pring preview) có chữ pdf

    Reply

Post Comment