Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 – Closer look 2 / HeartQueen Quyên Hoàng

44
24Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 – Closer look 2 / HeartQueen Quyên Hoàng

sách giải tiếng anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 6 Unit 11, Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 closer look 2, Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh, Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Unit 11, Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 closer look 2, HeartQueen Quyên Hoàng, tieng anh, tieng anh lop 6, tieng anh lop 6 unit 11, tieng anh lop 6 unit 11 closer look 2,#studywithme

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

44 COMMENTS

 1. {_/}
  ( • • )
  /> >❤❤❤❤❤ cho cô nà nhưng mà ít quá nên em cho cô bằng này nun ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍❤❤❤❤👍❤👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😑😑😑😑😑😑😑❤❤❤❤❤❤👏👏👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙😙❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🏆❤🏆🏆🏆🏆👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏👏❤👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👏❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 2. T

  H

  I

  K

  C

  Ô

  G

  I

  N

  G

  V

  Ì

  C

  Ô

  D

  Y

  C

  H

  I

  T

  I

  T

  V

  À

  C

  Ô

  Luôn

  Dịch

  Câu

  😚😚😚😚😚😚

 3. Hay 😍

  Hay 😍

  H

  A

  Y

  😍😍😍😍😍😍😍🤗😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😙😍😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😄😙😍😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😍😙😍😙😍😙😍😙😍😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😙😍😍😚😍😚😍😙😍😙😍😚😍😚😍😙😍😙😍😚😍😙😍😍😚😙😍😚😍😚😍😍😙😙😍😍😚😚😍😍😙😍😚😚😍😍😙😙😍😍😚😍😚😍😙😍😙😍😚😄😚😍😍😚😍😚😍😚😍😚😍😍😚😍😚😍😚😍😚😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😗😚😗😗😚🤔😚🤔😚🤔😚😗😚😗😗😚😗😗😚😗😗😚😚😚😚😚😚😚😗😚😗😗😚😗😚😗😚😗😚😗😚😗😚😗😗😚😗😚

  Hay

  😍🤗

  Hayyyyyy

  😚

 4. Năm nay nghỉ dịch corona chúng em có ít kiến thức và cũng sắp thi học kì rồi mong cô gửi cho chúng em một ít đề cương để ôn thi… Cảm ơn cô ak

 5. Cô ơi em sắp thi cuối kì 2 rồi cô cho em đề để em ôn tập đi cô vì cô dạy hay mà em mog các bn sẽ cho cô 1 like

 6. Tụi em sắp thi học kì rồi mà có ít kiến thức quá,em mong cô làm video ôn tập ạ ❤️

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here