Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 – Looking back / HeartQueen Quyên Hoàng

26
30Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 8 Unit 3 – Looking back / HeartQueen Quyên Hoàng

giải sách tiếng anh lớp 8, hướng dẫn học tiếng anh lớp 8 unit 3 looking back, tiếng anh lớp 8 unit 3 looking back, tiếng anh lớp 8, HeartQueen Quyên Hoàng, Tiếng anh, Tiếng anh lớp 8 unit 3, tieng anh, tieng anh lop 8, tieng anh lop 8 unit 3, tieng anh lop 8 unit 3 looking back

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

26 COMMENTS

  1. ngữ pháp tiếng anh đúng là em có tốt nhưng khi giao tiêps thì chẳng biết cái j

  2. ¥~¥~€^…_]¥^©^]™~&~™~€®€]¥£%~…€_%√^¥π™®π™παπα…®>~_|_€]€…~¥{%€~…~£®√~%√√~¥~…•{…_{€{…€£¥~…~¥~¥¥_]…©~€{__]{™~€_~…~€~_&{…{…]¥%%€~€~€~%%]_]]B-):-B-):-*:-$:-!;-):–)-):–):-:-$:-*:-$:-*:-$;-):-=-O;-)=-OB-):-*B-)B-):-B-):-B-):-B-):-*;-);-):-*:-$:-*:-$:-*:-$:-(:-$B-):-*:-$:-*:-$:-*:-$:-B-)B-):-:-$:-*:-$:-*:-$B-):-*B-):--):--):--):-$:-:-$:-;-);-):-;-):-;-):-*;-);-):-*;-):-*;-):-*;-);-):-*:-$:-B-)-):--):-:-$:-*:-$:-*:-$;-):-(;-):-:-):-*B-):-*B-)B-):-B-):-*B-):-B-):--):-*-):-:-$=-O:-$:-$=-O:-$:-:-C$_$●_●◐.̃◐$_$⊙_⊙(。ŏ_ŏ)⊙_⊙(。ŏ_ŏ)

  3. Verry good 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍👹👹👹👹👹😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕👏👏👏👏👏👏👏👏👏👉👉👉👉👉👉🖕🖕🖕🖕🖕👇✌✌✌✌🖖🖖🖖🖖👌👌👌👌👋👋👏☝️🤙🤙☝️🤘🤚👎🤚🖐👍👅💛❤💛🙏💛💙🤝💛💓💋💓💣💟💥👔💞🕶🗯👖🗨👔🗯💞💨👡👛👠👚👞💄🎩💎👛😣😴🙃😣🙃😝😕😝😔😪😝😣🙃

  4. Cô dạy rất hay😍😍😍😍😍😍😍😍😍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  5. 😻😻😻😻😻😻😻👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  6. Helen cô né chúc cô luôn luôn mạnh khỏe bên gia đình nhé 👆👆👏☝☝👉👉👊👍👎👎👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  7. Hay lắm cô ở cảm ơn. Cô bây giờ em học sinh giỏi em đag thi tài năng anh quốc

  8. HAY QUA. Em cam on co nhieu. Yeah. Em se cho co 1 like. Chuc co khoe manh va co nut bac co nhe va khoe voi nhung ban cua em nhe co!. Bye

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here