Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 🐢 Bài 5: Luyện tập về thủ tục 🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo

42
5Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5 🐢 Bài 5: Luyện tập về thủ tục 🐢 Chủ đề 4: Thế giới Logo

giải bài tập tin, Information Technology

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

42 COMMENTS

  1. Em sắp thi rồi đó nhờ thầy mà em hiểu các hình logo này, lúc đầu em không thích học tin nhưng khi được thầy chỉ bảo thì em rất thích . Em sẽ đăng kí kênh và ủng hộ thầy .Yêu thầy❤❤

  2. thầy ơi e có câu hỏi trong VBT tin học lớp 5 học kì 2 bài 5 lyện tập về thủ tục phần bài tập thực hành bài 2 mà có 5 hình tam giác xoay quanh trục câu lệnh đó ghi sao thầy!!!
    THẦY CÓ THỂ CHỈ E ĐC HOK

  3. Thây ngu qua🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂😂😁😂😁😂😁😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣✨😁🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂🤣🎐🎳🎳🎳🎳🎳🎳🎳😁🎳🎳😁🎳😁🎳😁🎳😁🎳🎳😁🎳😁🎳😁🎳😁🎳😁🎳🎳😁😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂😂🗻🤣🗻😂😍🤣🗻😍😂🗻🤣😍😂🗻😍😂😍😂😍🤣😍😍😂😍😂😍😍😂😍🤣😍😂😍😍😂🗻😂😍😂🗻😂😍😂🗻😂😍😍😍🤣

  4. 🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🎺🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨😍✨✨🏆🏆🏆✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here