Saturday, 26 Sep 2020

4 Comments

  1. Thầy ơi vậy nếu câu c mà CP áp dụng chính sách tk thu hẹp thì công thức dưới sẽ đổi dấu ngược lại đúng ko thầy

    Reply

Post Comment