Tuesday, 20 Oct 2020

18 Comments

  1. Anh ơi anh đừng có ghi bằng máy tính rồi anh đọc nữa tại vì thấy em nghe không có kịp anh nhớ anh viết bằng tay cùng với em em mới kịp em cùng với em mới kịp

    Reply

Post Comment