Sunday, 20 Sep 2020

33 Comments

  1. Mọi người giúp mình vs ạ: dựa vào hình 32.3 trang 123 em nhận xét gì về trữ lượng dầu mỏ và sản lượng khai thác dầu mỏ trên thế giới trong thời kì 2000=>2003.

    Reply
  2. Môn địa củ chuối học mãi chẳng hiểu nhưng tự nhiên bị mẹ bắt nghe thầy dậy lại thấy thích môn địa. Thích cách dậy của thầy hay thích vẻ đep của thầy????? Chắc là cả 2. Hihi

    Reply

Post Comment