Wednesday, 23 Sep 2020

13 Comments

  1. Bài giảng của thầy rất hay nhưng em muốn góp ý một chút là có một số chỗ logo kênh che mất đề bài rồi ạ. Tuy là lỗi nhỏ thôi nhưng nếu thầy điều chỉnh lại thì bài giảng sẽ tốt hơn ạ Em xin cảm ơn ❤️❤️👏

    Reply
  2. Ở ví dụ 2 đường thẳng k có VTPT là (-3;-1) mới đúng chứ
    Vì ở nhận xét trang 74 thì vectơ pháp tuyến (a;b) và vectơ chỉ phương (-b;a)

    Reply

Post Comment