Sunday, 1 Nov 2020

14 Comments

  1. Xin hỏi cô giáo tại sao trong phần:" Các cách làm biến đổi Nội Năng" khi thực hiện công nén khí mà nén"từ từ" lại tránh được ma sát?

    Reply
  2. khi giải quyết các btập vận dụng thì cô có thể chỉ rõ hướng giải rồi mới bắt đầu vào tính toán không ạ. ví dụ như vì sao phải áp dụng công thức này..v..v

    Reply

Post Comment