Friday, 25 Sep 2020

20 Comments

  1. hôm nay kiểm tra mà em không nhớ bài thầy dạy em cảm thấy có lỗi với thầy và bỗng em cảm thấy lạc lỏng như con cá xấu cô đơn ngoài đại dương mênh mông @đỗ khoa

    Reply

Post Comment