Friday, 18 Sep 2020

24 Comments

  1. Thầy trường em toàn lấy đề của thầy Toản cho mấy bạn kiểm tra 🙂🙂 chịu theo dõi thầy thì em đâu có thấp điểm đến như vậy ?!!?

    Reply

Post Comment