Sinh học lớp 6 – Bài 19 – Đặc điểm bên ngoài của lá

40
2Sinh học lớp 6 – Bài 19 – Đặc điểm bên ngoài của lá

giải sách bài tập sinh học lớp 6, sinh 6, sinh học 6, sinh học lớp 6, thầy quang, lá, Đặc điểm bên ngoài của lá

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

40 COMMENTS

  1. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😀😀😀😀😁😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😁😁😀😁😀😁😁😀😁😀😁😀😁😀😀😁😁😀😁😀😁😀😁😀😁😁😀😁👏👏👏👏👏👏👏👏

  2. Cô ơi chỉ em câu này được không ạ , Cấu tạo nào của lá để hứng nhiều nhất ánh sáng để lá puang hợp là sao ạ cô chỉ cho em được không cô

  3. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖒👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖒🖒🖒🖒👏👏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here