Monday, 21 Sep 2020

40 Comments

  1. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😀😀😀😀😁😀😀😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😁😁😀😁😀😁😁😀😁😀😁😀😁😀😀😁😁😀😁😀😁😀😁😀😁😁😀😁👏👏👏👏👏👏👏👏

    Reply
  2. Cô ơi chỉ em câu này được không ạ , Cấu tạo nào của lá để hứng nhiều nhất ánh sáng để lá puang hợp là sao ạ cô chỉ cho em được không cô

    Reply
  3. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖒👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖒🖒🖒🖒👏👏

    Reply

Post Comment