Friday, 30 Oct 2020

25 Comments

 1. Cô ơi giúp em với ạ : Có 10 phân tử glucôzơ trải qua giai đoạn đường phân biệt biến đổi thành axit piruvic nhưng chỉ có 50% số axit này được vận chuyển vào ti thể tham gia vào chu trình crep và chuối truyền electron tính số ATP tạo ra . Cô cho e hướng làm với ạ
  MONG CÔ SỚM TRẢ LỜI

  Reply
 2. Làm 1 bài về các công thức giải ADN & Gen đi ạ chuẩn bị ktra 1 tiết rồi mà e vẫn còn khá rối phần này

  Reply
 3. Làm 1 bài về các công thức giải ADN & Gen đi ạ chuẩn bị ktra 1 tiết rồi mà e vẫn còn khá rối phần này

  Reply

Post Comment