Tuesday, 22 Sep 2020

30 Comments

  1. cũng đã thử ,kết quả là 10 /40 ,
    theo mình để ý sắc xuất khoanh chúng là chỉ khoảng dưới 50 % thui ,rất là thấp ,nên mình khuyên bạn nào bt câu nào tranh thủ khoanh câu đó trc đã ,còn mấy câu kia nhìn bài đc thì nhìn ,chợt nhớ ra thì cũng tranh thủ chứ đừng có dùng từ a đến z ,ăn cứt như chơi

    Reply

Post Comment