Tuesday, 22 Sep 2020
Tài Liệu

Thậm chí Học NGU NHẤT vẫn trở thành Học SINH GIỎI khi BIẾT CÁCH NÀY | TNNThậm chí Học NGU NHẤT vẫn trở thành Học SINH GIỎI khi BIẾT CÁCH NÀY | TNN

tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn sinh lớp 8, học giỏi, học ngu, cách học giỏi, học sinh giỏi, cách trở thành học sinh giỏi, học yếu, phương pháp học tập hiệu quả, học tập hiệu quả, học giỏi nhất, các cách để học giỏi, học giỏi toán, học giỏi tiếng anh, Thậm chí Học NGU NHẤT vẫn trở thành Học SINH GIỎI khi BIẾT CÁCH NÀY, tnn, trần ngọc nam, tự học 365, tôi lái máy bay đến đại học, ôn thi hiệu quả, lặp lại, phản xạ có điều kiện, làm sao để học giỏi, lời khuyên học tập, ghi nhớ bài học, cách học hiệu quả

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

22 Comments

  1. Nghe cũng có lí nhờ. Năm lớp 3 má bắt đi học hè môn toán mà ngồi làm mấy cái phép nhân chia 2 số mà muốn khóc với ấm ức khủng khiếp đến nỗi muốn xé tập. Vậy mà lên lớp 4 làm ào ào. H cng lên 12 rồi, tự nhủ phải cố hết sức vì thời gian chẳng còn bao lâu nữa.

    Reply

Post Comment