Thursday, 24 Sep 2020
Tài Liệu

Tiếng Anh Lớp 8 || Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 Học Kỳ I Đầy Đủ NhấtTiếng Anh Lớp 8 || Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 Học Kỳ I Đầy Đủ Nhất

giải bài tập anh 8, tiếng anh lớp 8, ngữ pháp tiếng anh lớp 8, Hệ Thống Tất Cả Ngữ Pháp Học Kỳ I Rất Hay Và Đầy Đủ, tieng anh lop 8, ngu phap tieng anh 8 hoc ky 1, on tap tieng anh lop 8

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

28 Comments

 1. 1:00 thì hiện tại đơn

  1:56 thì hiện tại tiếp diễn

  2:31 thì hiện tại hoàn thành

  3:01 thì quá khứ đơn

  4:01 tương lai đơn

  4:31 tương lai gần

  5:19 động từ khiếm khuyết (modal verbs)

  6:04 so sánh bằng

  6:59 so sánh hơn

  8:04 so sánh nhất

  8:54 giới từ chỉ thời gian

  10:43 giới từ chỉ nơi chốn

  11:13 cấu trúc enough

  11:48 cấu trúc too………to

  12:18 câu hỏi WH

  13:38 đại từ phản thân

  Reply

Post Comment