Toán 6 Bài 4 Trang 14 – Luyện Tập

21
29Toán 6 Bài 4 Trang 14 – Luyện Tập

sách giải bài tập toán lớp 6, 2k Vlogs, toan6, toan lop 6, so6 bai 4, Số Học 6 bài 4, Toán 6 Trang 14, Toán 6 Bài 4 Trang 14 – Luyện Tập

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

21 COMMENTS

 1. 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👌🏻

 2. Hay quá thầy ơi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 3. Like 👈''''' * – *'''''👉
  Subscribers cho thầy nha 🤞 và cố gắng học cho thầy vui nha ✍👏
  '''''''''''''''''''''''''''''

 4. ########################
  ₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  _______________________________
  ——————————————————–
  @@@@@@@@@@@@@@@@@
  ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
  ============================
  +++++++++++++++++++++++++++
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  /////////////////////////////////////////////////
  "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
  *********************************
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  …………………………………………………
  ?????????????????????????????????
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
  ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
  ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
  ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
  ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
  ™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
  [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
  {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}
  <><><><><><><><><><><><><><><><>
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
  “““““““““““““““““““““““““`
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
  ×××××××××××××××××××××××××××××
  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  (^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)
  ^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
  😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😚😚😅😅
  😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑
  😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑
  🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕
  😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶
  ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
  😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.b0cc2dbf8e8580e882c54822bb8b907d&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2ffishofgold.files.wordpress.com%2f2016%2f04%2fjetbear-mnrart.gif&ehk=oEzT%2buRATWXHef1e5pTGK4abjTS%2fOaI1OM%2fA9X%2bLIEw%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.9f4a024bc88bdeb768bf60971521aa08&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f14lkMIdwZQh4hW%2fgiphy.gif&ehk=7kPci%2b9vv2q1VPzNPgGPFsOgjFTKO4qNRWPQSR6vjJ4%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.4652b05b1cb19f4164dd62fc84b6bfde&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f4r1xJOloZiywU%2f200.gif&ehk=e6dNc5lWe09JbMGu7fEatCbKy%2fR0hKK93%2f4ld13l9%2fQ%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.9b04a5da462dccbef2b0aae1f9b527d3&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o6ozlN98tZiNQ9bwY%2fgiphy.gif&ehk=gJBC1lSfb8LhqrLkLjBJn6KaZOajMRiNVCgYVs0YouY%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.9b04a5da462dccbef2b0aae1f9b527d3&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3o6ozlN98tZiNQ9bwY%2fgiphy.gif&ehk=gJBC1lSfb8LhqrLkLjBJn6KaZOajMRiNVCgYVs0YouY%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.ae1484e057c793349a33d8e1dcbd9ff5&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.tenor.co%2fimages%2fae1484e057c793349a33d8e1dcbd9ff5%2ftenor.gif&ehk=ooBqjOgHZ3DdL1OJRxbHn7BlG7xP2l8u14wR4uDKfco%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.73b34b78a0f6b3d80f00e4561ff3c6b0&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f5Rdzebl3r0pLG%2fgiphy.gif&ehk=qbDIVpBeSVw3NPL8VL09fENw%2bNErt2%2f0iJc%2bOgdnbFI%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.b917ebeb1372e7ed03ee547d5dac9efb&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fiZYiyCPNG4oes%2fgiphy.gif&ehk=NLYu19MwizVlHN5WXCF1SiPJrUE4b%2b1cd5Z%2fczbN33A%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.99e75caff60d30cf55c011032d40caba&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fi.stack.imgur.com%2fhEqBM.gif&ehk=xi2gcWaPMiI8iv6m2x7%2bQ7sCym46Rb4k7dz1Ik7rPfI%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.234b8405ac5dfdac472c97eb9b573a7e&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2f3oFzmoFtaseqKRYjLy%2fgiphy.gif&ehk=poZbh%2bzbRbFV4xQx7DRiD9j5VDFAEPCIpF%2f1aFCRoBs%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.934d165a8f15ab4fc9d88d0443cad85d&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fZ2u1rkERW1Ohy%2fgiphy.gif&ehk=f0C%2bOT4qRvwFOI0fy2%2foxqhFBduM90Dp%2b%2f8pmfaqMBE%3d https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.279ef8feb15114cc198d2cb4d496b1e1&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fqOJOFmQcoG2WY%2fgiphy.gif&ehk=oLmWndKSKD7NBPTxt%2fIhehBtzVl1T1bxlYyDLESazHw%3d https://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC.377c78f5d6761845a09229a14aaae1c0&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fi.stack.imgur.com%2fQeimG.gif&ehk=aQXI1B7DHq2HjfZVzMz9rIr61YPVNSqcgIDPDSv8FiU%3
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Nhiều không
  HahahahahaahhahahahhahhahahahahhahahhahahHahahahahahaha

 5. ……..…../´¯/)……….. (¯`

  …………/….//……….. …\….

  ………../….//………… ….\….

  …../´¯/…./´¯………../¯ `….¯`

  .././…/…./…./.|_……_| .….….……

  (.(….(….(…./.)..)..(..(. ….)….)….).)

  .……………./…/….. ../……………./

  ..…………….. /……..……………..…/

  ….…………..(………. ..)……………./

  ……..…../´¯/)……….. (¯`

  …………/….//……….. …\….

  ………../….//………… ….\….

  …../´¯/…./´¯………../¯ `….¯`

  .././…/…./…./.|_……_| .….….……

  (.(….(….(…./.)..)..(..(. ….)….)….).)

  .……………./…/….. ../……………./

  ..…………….. /……..……………..…/

  ….…………..(………. ..)……………./

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here