Sunday, 25 Oct 2020

35 Comments

  1. Thầy ơi, ở bài 72 đề là dùng 12 que diêm bằng nhau để xếp thành, mà sao ở câu b thầy dùng 2 que diêm to hơn những cây khác là sao vậy ạ. Em ko hiểu

    Reply

Post Comment