Saturday, 31 Oct 2020

27 Comments

  1. Bây giờ đối với lớp em, kiểm tra 15 phút giống như KT 1 tiết, KT 1 tiết như kiểm tra học kì vì bài quá nhiều và thời gian không đủ để suy nghĩ và làm bài

    Reply

Post Comment