Tuesday, 22 Sep 2020

10 Comments

  1. Thầy ơi! Trường e học đến phần tam thức r. Mong thầy ra phần tam thức để học kịp chương trình. E cảm ơn thầy

    Reply

Post Comment