Friday, 25 Sep 2020

10 Comments

  1. dạ thầy ơi bài 117 câu thứ 5 căng bậc 2 của 9 là 3 thì phaỉ thuộc N chứ thầy sao thầy lại điền không thuộc ạ thầy xem lại giúp em

    Reply
  2. Thầy ơi có nhiều em đang thắc mắc bài đa thức một biến và cộng trừ đa thức một biến của bộ môn Toán lớp 8 Mong Thầy hãy chỉ cho các bạn nhé y hãy học và hiểu bài nhé

    Reply

Post Comment