Tuesday, 22 Sep 2020

6 Comments

  1. dạ thầy cho em hỏi: có 2015 đường thẳng phân biệt đi qua O. hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn 90 độ ạ

    Reply

Post Comment