Friday, 23 Oct 2020

42 Comments

  1. Em đã theo thầy từ khi mấy nghìn sub mà bh đã hơn 100k sub
    Em cảm thấy rất dễ hỉu ạ
    Em chúc thầy và gd mak khỏe

    Reply
  2. thầy ơi thầy danh thời gian ra đều hai môn đi thầy . nhất là môn hình thầy ra bài hơi chậm nên em chả có cái mà xem.mong thầy ra trước mấy bài hình cho em học trước nha thầy

    Reply

Post Comment