Saturday, 19 Sep 2020
Tài Liệu

Toán lớp 4 – Mở đầu về phân số – Thầy Nguyễn Thành LongToán lớp 4 – Mở đầu về phân số – Thầy Nguyễn Thành Long

cách giải bài toán lớp 4, Khóa học online lớp 4, Vinastudy.vn, Toán lớp 4, phân số lớp 4, phân số, các phép tính về phân số, các bài toán cơ bản về phân số, khái niệm phân số, học online

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

43 Comments

  1. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    Reply
  2. 👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙☣️☢️🚸🇻🇳👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙👙

    Reply
  3. Làm sao mà học sinh lớp 4 có thể hiểu được câu "phân số có dạng a/b" nhỉ? Chỉ có thầy (và những người ngang với thầy) là hiểu được thôi. Buồn thật.

    Reply

Post Comment