Monday, 28 Sep 2020

35 Comments

 1. Thầy giảng hiểu quá.nhưng mà giọng.thầy hơi nhỏ.Các.bạn hãy nhớ qua kênh của mình nhé mình là as mobile

  Reply
 2. Có bạn nào hay thầy bt làm bài này thì chỉ mình với .Một cái hộp có dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao 20cm chiều dài gấp 4 lần chiều cao và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng . Tính thể tích của cái hộp với thể tích là mét khối . Cảm ơn trước .

  Reply
 3. 👍🏻👍🏻❤️❤️👍🏻❤️❤️👍🏻👍🏻
  👍🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍🏻
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  👍🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍🏻
  👍🏻👍🏻❤️❤️❤️❤️❤️👍🏻👍🏻
  👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️👍🏻👍🏻👍🏻
  👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻❤️👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
  💕💕💕💕💕💕💕💕💕😘😘😘😘🌹🍁🌷💐🌺🍗🥩🥞🍟🌯🥘🍲🍛🍝🍜🍣🍙🍚🍧🍨🥧🍢🍤🥡🍿🍵🍬🌠🎑🎇🌃🏞🎆🌌🌅🌄🌇🌉🌁🎊🎉😘😘👍🏻👍🏻❤️❤️

  Reply
 4. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👎👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎 quá dở

  Reply
 5. Thầy tên gì vậy.Trả lời câu hỏi của em nhé thầy😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚☺😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😘😘😘😘😘😗😗😗😗😗❤❤❤❤❤😘❤❤❤❤❤❤❤❤😗❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  Reply

Post Comment