Saturday, 19 Sep 2020

11 Comments

  1. 41 A. Vì lực kéo về là một dao động điều hòa. còn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều là hằng số.

    Reply

Post Comment