Friday, 30 Oct 2020

15 Comments

  1. Câu 2 đặt ẩn phụ t=x^2. Bấm máy xong sao lại lấy x^2=2 trong khi m=2. Có phải là m.x^2 tách đôi và chuyển vế thành x^2=m nên mới dc như vậy nhỉ?

    Reply

Post Comment