Tuesday, 22 Sep 2020
Tài Liệu

Unit 5 English 9 – Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9 (phần VII, VIII, IXI)Unit 5 English 9 – Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9 (phần VII, VIII, IXI)

giải bài tập tiếng anh mai lan hương lớp 7, Unit 5, THE MEDIA, English 9, The Internet, Câu hỏi đuôi, The benefits of The Internet Lợi ích của Internet, Lợi ích của Internet, phần VII, VIII, IX, Bài Tập Tiếng Anh Mai Lan Hương 9, Verb forms, Gerund, Danh động từ, V-ing

Xem thêm các tài liệu khác: https://gocthugian.com.vn/category/tai-lieu

8 Comments

  1. cô ơi, cô giảng cho em bài Language Focus Unit 11 tiếng Anh 8 SGK đi cô,trong video của cô em xem bị sót phần này.Nếu cô bận quá không làm được thì cô cho em xin bài ngữ pháp về quá khứ phân từ với hiện tại phân từ (-ed and -ing participales ) nha cô.

    Reply

Post Comment