Monday, 26 Oct 2020

3 Comments

  1. anh ơi cho e hỏi: " một bóng đèn có ghi 6V-6W. hỏi nếu mắt hiệu điện thế 3V thì công suất bóng đèn là bao nhiêu?" 3W hay 1.5W

    Reply

Post Comment