Saturday, 19 Sep 2020

8 Comments

  1. Vật m1 đi xuống thì nó phải kéo m2 đi lên, m2 đi lên thì nó ngược chiều với Ox nên bước (2a) phải là P – 2T= -m2a2 mới đúng chứ.

    Reply

Post Comment